Това беше от Мене

 

 

Духовно завещание на иеросхимонах

 Серафим Вирицки

 

Отец Серафим е написал тези думи до едно свое духовно чедо ­ епископ. Това е разговор между Бога и човешката душа. Тук се долавя отблясък от дълбока молитвена тайна. Това духовно завещание е отправено към всички нас.

 

Не си ли мислила някога, че всичко,

                                               отнасящо се до теб,

се отнася и до Мен? Защото, отнасящото се до теб

засяга зеницата на окото Ми.

Ти си скъпа, многоценна в Моите очи,

Аз съм те възлюбил и затова за Мен

е особена радост да те възпитавам.

Когато изкушенията от врага се приближат

към теб като река,

Аз искам да знаеш, че това беше от Мене.

 

Че твоята немощ има нужда от Моята сила

и твоята безопасност се състои в това

да ми дадеш възможност да те защитя.

Намираш ли се в трудни обстоятелства

между хора, които не те разбират

и не се съобразяват с това, което ти е приятно,

които те отхвърлят - това беше от Мене.

 

Аз съм твой Бог, разполагащ с обстоятелствата,

и ти неслучайно си се оказала на своето място,

на мястото, което Аз съм ти определил.

Ти не Ме ли молеше да те науча на смирение?

И ето, Аз те поставих именно в тази среда,

в това училище, в което се изучава този урок.

Твоята среда и живеещите с теб само изпълняват

Моята воля. Намираш ли се в затруднение

                                                            от бедност,

и ти е трудно да си доставиш потребното, знай, че

 това беше от Мене.

 

Защото Аз разполагам с твоите средства и искам

да прибягваш към Мен и да знаеш, че си зависима

от Мен. Моите запаси са неизчерпаеми.

Аз искам ти да се убеждаваш в Моята вярност

и във верността на Моите обещания.

И да не бъде това да ти кажат

в твоята нужда: “Не вярвай на твоя Господ Бог.”

Преживявала ли си нощ, изпълнена със скърби?

Била ли си разделена с близките и скъпите

 на сърцето ти - ­това ти беше изпратено от Мене.

 

Аз съм мъж на скърби, познал недъзи,

Аз допуснах това, за да се обърнеш към Мен

и в Мен да намериш вечно утешение.

Ако си се излъгала в свой приятел, в някого,

на когото си откривала сърцето си ­

- това беше от Мене.

 

Аз допуснах това разочарование да се докосне до теб,

за да познаеш, че твоят най-добър приятел

                                                                   е Господ.

Аз искам всичко да принасяш и да казваш на Мен.

Ако някой те е оклеветил, предостави това на Мен,

и се прилепи към Мен, твоето прибежище,

                                                          твоята душа,

за да се скриеш от нападки на езиците.

Аз ще изведа твоята правда като светлина

и твоята правота като ден.

Разрушили ли са се твоите планове,

и ти си отпаднала духом

- това беше от Мене.

 

Ти си създавала свои планове, имала си свои

                                                             намерения,

и ги принесе на Мен, за да ги благословя.

Но Аз искам ти да предоставиш на Мен

да се разпореждам и да ръководя обстоятелствата

в твоя живот, защото ти си само оръдие,

а не действащо лице.

Ако неочаквано са те постигнали неуспехи

                                                                в живота

и униние е обзело сърцето ти, знай, че

това беше от Мене.

 

Защото Аз искам сърцето ти и душата ти

винаги да бъдат пламенни пред Моите очи

и с Моето име да побеждават всяко малодушие.

Ако не получаваш дълго време известия

от близките и скъпи за теб хора

и поради своето малодушие и маловерие

падаш в ропот и отчаяние, знай, че

това беше от Мене.

 

Защото с тази скръб на твоя дух Аз изпитвам

силата на твоята вяра в неизменността

                                                        на обещанията

и дързновението на твоята молитва за тези

                                                           твои близки,

защото ти не възлагаше ли грижите за тях

на Моята промислителна любов?

И не ги ли поверяваш и сега

на Покрова на Моята Пречиста Майка?

Постигнала ли те е тежка болест,

временна или неизлечима,

и ти си се оказала прикована към твоето легло ­

- това беше от Мене.

 

Защото Аз искам ти да Ме познаеш още

                                                              по-дълбоко

в твоите  телесни немощи и да не роптаеш за това

изпитание, което ти е изпратено,

и да не се опитваш да проникнеш в Моите планове

за спасението на душите по различни пътища,

а безропотно и покорно да преклониш главата си

под Моята благост за тебе.

Ако някога  си мечтала да извършиш някакво

особено дело за Мен,

а вместо това си легнала на леглото на болестта

и немощта - ­това беше от Мене.

 

Защото тогава ти беше потопена в своите дела

и Аз не можех да привлека мислите ти към Мен,

а Аз искам да те науча на Моите

                                                   най-дълбоки мисли

и уроци, за да бъдеш на служба при Мен.

Искам да те науча да осъзнаваш, че ти си нищо без Мен.

Някои от Моите най-добри синове са онези,

които са откъснати от живата действителност,

за да се научат да владеят оръжието

                               на непрестанната молитва.

 

Призована ли си неочаквано да заемеш трудно

и отговорно положение, облягайки се на Мен,

Аз ти поверявам тези трудности

и за това ще те благослови Господ, твоят Бог

във всичките ти дела

и във всичките ти пътища,

във всичко Ръководител и Наставник ще ти бъде     

                                                 твоят Господ.

Днес, дете Мое, Аз давам в ръцете ти

този съд с осветен елей,

ползвай се от него свободно.

Винаги помни, че всяко възникващо затруднение,

всяка оскърбителна дума, всяка клевета

                                                             и осъждане,

всяка пречка в твоята работа,

която би могла да предизвика чувство на досада

                                              и разочарование,

всяко откриване на твоята немощ

                                                и неспособност

ще бъде помазано с този елей ­

- това беше от Мене.

 

Помни, че всяка пречка е Божие наставление,

и затова вложи в сърцето си думите,

които Ти казах днес ­

 - това беше от Мене.

 

Пази ги, знай и помни, че винаги, където

                                                    и да се намираш,

всяко жило ще се притъпи, когато се научиш

във всичко да виждаш Мен.

Всичко ти е изпратено от Мен

за усъвършенстване на твоята душа ­

- това беше от Мене.