Устав на Светите Отци

 от Бога даден на всички, които искат да четат Псалтир,

на живеещите в мълчание монаси и на всички

богобоязливи православни християни

 

Богоносните и преподобни и преблажени наши Отци, светилници на целия свят, земни ангели, небесни човеци, отвека на-учени на монашество от Светия Дух и просветени съвършено с Божията благодат, в чиито прекрасни души се всели Христос заради чистото им житие, и които победиха дявола, макар и да бяха изпитвани с много изкушения, но като го победиха, засияха по-ярко от чисто злато и станаха по-бели от сняг, и разпериха мислени криле от невеществено злато, и се издигнаха в небесата като небесни орли ­ ни оставиха Устав ­ предаденото им от Бога пеене на Псалтира и умилените молитви, с които привличаха Божията милост. Едни от тях пееха часове с междучасия, съставиха избрани псалми с тропари и молитви и ги нарекоха Часослов, други пееха само Псалтир, трети, които бяха най-ревностни, пееха Псалтир, като след всяка катизма казваха Трисвятое с поклони, с покайни тропари и молитви.

 

Слово за Псалтира

на свети Василий Велики

 

Никоя друга книга не прославя така Бога и не е така полезна за душата, както Псалтирът: ту слави Бога заедно с Ангелите и Го възхвалява и го възпява с висок глас и подражава на Ангелите, ту проклина бесовете и ги прогонва, като предизвиква у тях голям плач и ги уязвява, ту моли Бога за царете и за князете, и за целия свят. С Псалтира можеш да измолиш милост от Бога и за самия себе си, защото той е по-голям и стои по-горе от всички книги. Псалтирът е подобен на огромно море: в морето водата никога не оскъднява, нито намалява от изтичащите от него реки и води. Така и Псалтирът никога не оскъднява от четенето. Защото Псалтирът може да се нарече доблест и дръзновение пред Бога за спасение на душата. Велика е ползата от четенето на Псалтира с пост и поклони. Не казвай, брате: немощен съм и не мога да извършвам това правило, защото съм немощна плът. Погледни нагоре и виж как слънцето, луната и звездите, денят и нощта не почиват в своя път, а вършат Господнята заповед. И как тези огнени творения нито ядат, нито пият, нито очакват бъдещи мъки, и пак се страхуват от Бога и не престават да изпълняват заповедта Му. Ти, брате, макар и да си плът, но тялото ти е покрито с тлъстина, защото с излишък ядеш, и пиеш, и спиш премного. А други в полунощ стават и правят поклони, и се молят на Бога, и са усърдни в ръкоделието, и благодарят на Твореца за всичко. И пак ще кажем: колко е слабо и немощно водното естество, а се бои от Бога, ден и нощ не престава да тече и да се излива и умива не само човеците, но и тяхната нечистота, утолява и тях, и всички животни, и птиците, и зверовете, и влечугите и напоява земята. А ти, брате, как не виждаш себе си? Всичко е възможно за Бога, а за човеците ­ нищо. Само бъди мъжествен и се укрепявай и Бог ще ти помогне. Защото свети пророк Давид казва: “Уповавай се на Господа и се дръж о Неговите пътища: и Той ще те въздигне, за да наследиш земята” (Пс. 36:34). И ти не оставяй нито ден, без да четеш Псалтира. Ако се случи да го оставиш, още на следващия ден започни отново, не преставай поради леността си. Защото свети първоапостол Петър казва: “За Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години ­ като един ден” (II съборно послание на св. ап. Петър 3:8), но нищо в тях не ни ползва. Всичко на този свят, брате, е преходно, като колело се превърта. Днес е слънце, утре ­ тъмнина, и дъжд, и сняг. Днес е пир и сватба, утре ­ плач и  униние, но ако се потрудиш за душата си, ще поправиш казаното и ще се научиш на Божиите заповеди, и ще се отворят очите ти, и ще проумееш чудесата на Господния закон.

 

Братята попитали великия свети Иоан Златоуст: добре ли е да оставят четенето на Псалтира. Той отговорил: “По-добре слънцето да спре своя ход, отколкото да оставим Псалтира”. Защото е много полезно за душата човек да се поучава с псалми и да чете усърдно Псалтира. Всички боговдъхновени книги са ни от полза, и уязвяват бесовете, но никоя от тях не е като Псалтира, затова нека да не бъдем лениви.

 

 

Как трябва да се чете псалтира  
при частното молитвено правило

 

Ако четецът е свещеник, казва:

 

Благословен Бог наш всякога сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

Ако не е свещеник, казва с умиление:

По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин.

Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота! Дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси, Благий, душите ни.

Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилуй ни (3 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилуй ни; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.

Господи, помилуй (3 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин.

 

Тропари, гл. 6

 

Помилуй ни, Господи, помилуй ни! Не намирайки никакво оправдание, ние грешните, като на Владика, Ти принасяме тая молитва: помилуй ни!

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Господи, честното тържество на Твоя пророк (Иоан) показва Църквата като небе; ангелите тържествуват заедно с човеците. По неговите молитви, Христе Боже, насочи към мир нашия живот, за да Ти пеем: алилуия!

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Голямо множество са моите прегрешения, Богородице; към Тебе прибегнах, Чиста, да търся спасение. Посети, едничка благословена, моята немощна душа и моли Твоя Син и наш Бог да ми прости тежките грехове, които извърших.

Господи, помилуй (40 пъти).

След това се чете следната

 

Молитва към Пресветата Живоначална Троица

 

Всесвета Троице, Боже и Създателю на целия свят, побързай и насочи сърцето ми да започне с размисъл и да завърши с добри дела тия боговдъхновени книги, които Светият Дух е изрекъл чрез устата на Давид, и които аз, недостойният, искам сега да чета. Но като съзнавам своето невежество, падам пред Тебе, моля Те и прося Твоята помощ: Господи, насочи ума и утвърди сърцето ми така, че когато ще говорят устните ми, да не се отегчавам, но да изпитвам радост при разбирането на онова, което ще говоря, и да се подготвя за вършене на добрите дела, за които ще науча, и за които ще чета, та ­ просветен чрез добри дела, в съдния ден да бъда участник с всички Твои избраници, които ще застанат от дясната Ти страна. А сега, Владико, благослови да започна със сърдечна въздишка и да възпея с език, казвайки така:

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог.

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог.

Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.

 

След това постой малко, докато утихнат всички чувства. Тогава започни, без да бързаш и без леност и с умиление и сърдечно съкрушение кажи така: “Блажен е оня човек...” (Катизма първа). Чети тихо и разумно, внимателно и бавно, така че и умът да разбира онова, което устата изричат.