УТРИННИ МОЛИТВИ

 

В името на Отца, и Сина, и Светия дух. Амин.

 

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме, грешния (грешната).

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята Пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички  светии, помилуй нас. Амин.

 

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Царю Небесний, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота: дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота, и спаси, Благий, душите ни.

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас (три пъти).

Слава на Отца, и Сина, и Светия  Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилуй нас; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.

Господи, помилуй (три пъти).

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който Си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето Царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. 

 

Станали от сън, падаме пред Тебе, Благий, и Ти пеем, Силний, ангелската песен:  Свят, Свят, Свят си, Боже, заради Богородица, помилуй нас.

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух.

От легло и сън ме дигна, Господи, просвети моя ум и сърце и отвори устните ми, за да те възпявам, Света Троице: Свят, Свят, Свят си, Боже, заради Богородица, помилуй нас.

И сега, и винаги, и во веки веков.

Неочаквано ще дойде Съдията и на всекиго делата ще се открият, но със страх зовем в полунощ: Свят, Свят, Свят си, Боже, заради Богородица, помилуй нас.

Господи, помилуй (12).

Станал от сън, благодаря Ти, Света Троице, че поради Твоята голяма благост и дълготърпение, не се прогневи против мене, ленивия и грешен, нито ме погуби за беззаконията ми, но както обикновено се показа човеколюбива, и като лежах без надежда, ме дигна, за да стана рано и да прославя Твоето могъщество. И сега просвети моите духовни очи и отвори устата ми, за да се поучавам с Твоите слова и да разбирам Твоите заповеди, и да изпълнявам Твоята воля, и да Ти пея със сърдечна възхвала, и да възпявам Твоето всесвето име ­ на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

 

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог.

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог.

Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.

 

Псалом  50-и

 

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконието ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконието си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

 

Символът на вярата

 

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария, и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията; и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците. В една света, съборна  и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.

 

Молитва към Господа

(От св. Макарий Велики)

 

Боже, очисти мене, грешния, понеже никога не извърших добро пред Тебе, но избави ме от лукавия, и нека пребъде в мене Твоята воля, та неосъдително да отворя недостойните си уста и да възхваля Твоето свето име ­ на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

Молитва към Господа Иисуса Христа

(От св. Макарий Велики)

 

Станал от сън, принасям Ти, Спасителю, полунощна песен, и като падам пред Тебе, викам: не ми давай да заспя в греховна смърт, смили се над мене Ти, Който доброволно се разпна, и когато лежа в леност, побързай да ме дигнеш и спасиш в бодрост и молитва, а след нощния сън дай да изгрее за мене ден безгрешен, Христе Боже, и ме спаси.

 

Молитва към Господа

(От св. Макарий Велики)

 

Като ставам от сън, към Тебе прибягвам, Владико Човеколюбче, и по Твоето милосърдие се подвизавам в Твоите дела и моля Ти се: помагай ми през всяко време и във всяка работа; и ме избави от всяко светско зло и дяволски подтик; и ме спаси и въведи в Твоето вечно Царство. Защото Ти си моят Създател и на всяко добро Промислител и Подател, в Тебе е всичкото ми упование, и затова на Тебе слава възнасям, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

Молитва към Господа

(От св. Макарий Велики)

 

Господи, Който по многото Си благост и по Твоите велики щедрости, даде на мене, Твоя раб, да прекарам изтеклото време на тая нощ без изкушение от каквото и да е дяволско зло, сам Ти, Владико, Творче на всичко, удостой ме с Твоята истинска светлина, та с просветено сърце да изпълнявам Твоята воля, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

 

Молитва към Господа

(От св. Василий Велики)

 

Господи Вседържителю, Боже на силите и на всяка плът, Който живееш във висините и наглеждаш смирените, изпитваш сърца и утроби и ясно предузнаваш човешките тайни, безначална и вечна Светлина, в която няма изменение или сянка от промяна. Сам Ти, безсмъртни Царю, приеми нашите моления, които, като се надяваме на множеството Твои щедрости, сега Ти принасяме от скверни устни, и ни прости прегрешенията, извършени от нас с дело, слово, мисъл, съзнателно или несъзнателно; и ни очисти от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ни с бодро сърце и трезва мисъл да преминем цялата нощ на сегашния живот ние, които очакваме идването на светлия и славен ден на Единородния Твой Син, Господ, и Бог, и Спасител наш, Иисус Христос, когато Съдията на всички ще дойде със слава, за да въздаде всекиму според делата; та да не отпаднем и бъдем лениви, но бодърстващи и действени, да се намерим готови да влезем в радостта и Божествения палат на Неговата слава, гдето не престава гласът на тия, които празнуват, и е неизразима насладата на ония, които гледат неизказаната красота на Твоето лице. Защото Ти си истинската Светлина, която просвещава и освещава всичко, и Тебе възпяват всички твари во веки веков. Амин.

 

Молитва към Господа

(От св. Василий Велики)

 

Тебе благославяме, вишни Боже и Господи на милостта, Който винаги вършиш с нас големи и неизследими, славни и необикновени не-ща, които са безброй, като ни даваш сън за успокоение на нашата немощ и за облекчаване умората на многоотрудената ни плът. Благодарим Ти, че не ни погуби с нашите беззакония, но, както обикновено, прояви човеколюбие и въздигна нас, лежащите без надежда, за да славословим Твоето могъщество. Затова молим Твоята безмерна благост: просвети нашите духовни очи и събуди нашия ум от тежкия сън на леността, отвори устата ни и я изпълни с хвала за Тебе, за да можем непоколебимо да възпяваме и прославяме Тебе, във всичко и от всички прославяния Бог и безначален Отец, заедно с Единородния Твой Син, и с Всесветия, и Благия, и Животворящия Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

Молитва към Пресвета Богородица

 

Възпявам Твоята благодат, Владичице, и Те моля: просвети моя ум. Насочи ме право да ходя по пътя на Христовите заповеди. Укрепи ме да бодърствам в песен, която прогонва съня на унинието. С Твоите молби, Богоневесто, развържи мене, свързания с веригите на грехопадението. Денем и нощем ме пази, като ме избавяш от враговете, които ме нападат. Ти, която роди Животодателя Бога, оживи мене, умъртвения от страстите. Ти, която роди незалязващата Светлина, просвети ослепялата ми душа. О, дивна палато на Господа, направи ме дом на Божествения Дух. Ти, която роди Лекаря, изцери многолетните страсти на моята душа. Обхванат от вълните на житейската буря, насочи ме в пътя на покаянието. Избави ме от вечния огън, от злия червей и от ада. Не допускай да стана радост на бесовете, понеже съм провинен в много грехове. О, Пренепорочна, обнови мене, изхабения от безчувствени съгрешения. Умоли Владиката на всичко да отстрани от мене всяка мъка. Удостой ме да получа небесно веселие с всички светии. Пресвета Дево, чуй гласа на твоя непотребен раб. Давай ми, Пречиста, поток сълзи, който да очиства нечистотата на душата ми. Непрестанно ти принасям от сърце въздишки, бъди усърдна, Владичице! Приеми моята молитва и я принеси на милосърдния Бог. Ти, която си по-висша от ангелите, направи ме да бъда над светските неща. Светоносна небесна Закрило, осени ме с духовна благодат. Ръце издигам и устни, осквернени от нечистота, отварям за похвала, Всенепорочна. От душегубни беди ме избави, като усърдно молиш Христа, на Когото подобава чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

Молитва към Господа Иисуса Христа

 

Многомилостиви и Всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, Който, поради голямата Си любов, слезе и се въплъти, за да спасиш всички. Моля Те, Спасителю, спаси ме по благодат; защото, ако ме спасиш поради делата, това не е благодат и дар, а е най-вече дълг. О, изобилний с щедрости и неизказан в милости! Ти, Христе мой, каза: “Който вярва в Мене, ще бъде жив и няма да види смърт во веки”. И тъй, ако вярата в Тебе спасява отчаяните, ето, аз вярвам ­ спаси ме, понеже Ти си мой Бог и Създател! Нека вярата да ми се вмени вместо дела, тъй като съвсем не ще намериш дела, които да ме оправдават. Но тази моя вяра  да бъде достатъчна вместо всичко: тя да отговаря, тя да ме направи участник на Твоята вечна слава. И тъй, Слове, да не ме грабне сатаната, та да се похвали, като ме изтръгне от Твоята ръка и ограда. Но искам или не искам, спаси ме, Христе, Спасителю мой, скоро побързай ­ загивам, защото Ти си мой Бог още от утробата на майка ми. Удостой ме, Господи, та да Те възлюбя сега, както някога обикнах самия грях. И пак да почна да Ти служа усърдно без леност, както служих преди на лукавия сатана, но най-вече да служа на Тебе, моя Господ и Бог Иисус Хрис-тос, през всички дни на живота си, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

Молитва към Ангела-пазител

 

Свети Ангеле, покровителю на нещастната ми душа и окаяния ми живот. Не оставяй мене, грешния, нито отстъпвай от мене заради моето невъздържание. Не позволявай на лукавия демон да ме обладае чрез насилие върху това смъртно мое тяло; подкрепи бедстващата ми и слаба ръка, и ме упъти към спасение. О, свети Ангеле Божий, пазителю и покровителю на окаяните ми душа и тяло, прости ми всичко, с каквото те оскърбих през всички дни на моя живот, и ако нещо съгреших през изтеклата нощ, закриляй ме през днешния ден и ме запази от всяко вражеско изкушение, да не би с някакъв грях да огорча Бога, и се моли за мене на Господа да ме утвърди в любовта към Него, и да ме направи достоен раб на Своята благост. Амин.

 

Молитва към Пресвета Богородица

 

Пресвета Владичице, моя Богородице, с Твоите свети и всесилни молитви изгони от мене, твоя смирен и окаян раб, унинието, забравата, неразумието, нехайството и всички нечисти, лукави и хулни помисли от окаяното ми сърце и от помрачения ми ум. Изгаси пламъка  на моите страсти, понеже съм беден и окаян. И ме избави от многото лоши спомени и действия, и ме освободи и от всички гибелни деяния. Защото си благословена от всички родове, и Твоето пречестно име се слави во веки веков. Амин.

 

Молитва към светията, чието име носиш

 

Свети угодниче Божи (името), моли Бога за мене, понеже усърдно прибягвам към тебе, като към бърз помощник и молител за душата ми.

 

 

Похвална песен в чест на Пресвета Богородица:

 

Богородице Дево, радвай се! Благодатна Марио, Господ е с Тебе. Благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, защото роди Спасителя на душите ни.

 

Тропар на честния Кръст:

 

Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие, като даруваш на всички православни християни и на православния български народ победа над враговете и запазваш с Кръста Си Твоето общество.

 

Поменик

 

За живите

 

 Поменик, който монахът или мирянинът трябва с голямо умиление да чете всеки ден след завършване на правилото си.

 

Помени, Господи Иисусе Христе, Боже наш, Твоите отвека милости и щедрости, поради които стана и човек, като благоволи да претърпиш разпятие и смърт за спасението на правовярващите в Тебе, и като възкръсна от мъртвите, възнесе се на небесата и седиш отдясно на Бога Отца и милостиво поглеждаш към смирените молби на ония, които Те призовават от все сърце; наклони ухото Си и чуй смирената молба на Твоя непотребен раб, която Ти принасям за всички люде, като приятно духовно благоухание. И най-напред помени, Господи, Твоята света, съборна и апостолска Църква, която придоби с Твоята драгоценна кръв. Утвърди, укрепи, разшири, уголеми, умири я и я запази навеки непобедима от адовите сили. Уталожи разделенията в Църквата, умири вълненията на народите, скоро разори и изкорени надигането на ересите и сектите, и ги унищожи чрез силата на Светия Твой Дух (поклон).

Спаси, Господи, и помилуй нашия благочестив и православен български народ, правителството и цялото ни христолюбиво войнство. Огради с мир държавата ни и покори под нозете им всеки враг и противник, и внуши им мирни и благи намерения в техните сърца за светата Църква и за целия ни народ, така че и ние да преживеем тих и спокоен живот в правоверие и в пълно благочестие и чистота (поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй Светейшия Български Патриарх (името), Светейшия Български Синод, Високопреосвещения наш митрополит (името), всички православни митрополити, архиепископи и епископи, свещениците, дяконите и всички църковнослужители, които си поставил да ръководят православните християни и по молитвите им, помилуй и спаси мене, грешния  (поклон).

 Спаси, Господи и помилуй нашият отец Игумен (името) и всички в Христа братя (нашата майка Игумения и всички в Христа сестри) и по техните молитви и мен, окаяния (окаяната), помилуй (поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец (името) и по неговите свети молитви, прости съгрешенията ми (поклон).

Спаси, Господи, и помилуй моите родители, братя и сестри, сродниците ми по плът, всички близки от моя род и приятелите ми, и им дарувай всички  земни и небесни Твои блага (поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй всички, които живеят в тази света обител, нашите братя (сестри) и всички мирски работници, които ни помагат, и всички християни (поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй всички, които се трудят правоверно и благочестно в Твое име и за Твоя слава, на всяко място на Твоето владичество. Дарувай им небесната Си помощ, избави ги от беди и им дай здраве и сила (поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй онези, които живеят в светогорските и в българските манастири, и във всички православни манастири наши отци, братя и сестри и по техните молитви помилуй и мен грешния (грешната) (поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй по голямата Си милост всички свещеномонаси, монаси и монахини, и всички, които живеят в девство, благоговение и постничество в манастири, пустини, пещери, планини, стълпове, затвори, земни пропасти, морски острови и на всяко място на Твоето владичество, живеят правоверно благочестно и Ти служат, и се молят на Теб; облекчи теготите им и ги утеши в скръбта им, дай им сила и твърдост в подвига им за Тебе и по техните свети молитви ми дарувай прошка на греховете (поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй стари и млади, сираци и вдовици, бедни, бездомни и гладни, болни и страдащи, воюващи на война и затворени в затвор, всички, които се намират в беди, скърби, грижи и опасности, и особено Твоите раби, гонени заради Тебе и православната вяра. Спомни си за тях, Господи, посети ги, укрепи ги, утеши ги в скоро време с Твоята милост и с Твоята сила дарувай им облекчение, свобода и избавление, за да пребъдват във вяра и благочестие (поклон).

Спаси, Господи, и помилуй тези, които ни благотворят, оказват ни милост и ни хранят, дават ни милостиня и очакват от нас, недостойните, да се молим за тях, които ни носят мир, бъди милостив към тях и им дарувай според техните молитви всичко, което е за спасение (на душите им) и за наследяване на вечните блага (поклон).

Спаси, Господи, и помилуй изпратените по служба и които пътуват наши отци, братя и сестри и всички православни християни (поклон).

Спаси, Господи, и помилуй тези, които аз с безумието си съблазних и отклоних от спасителния път и ги подтикнах към зли и неподобаващи дела; с Божествения Си Промисъл ги върни отново на пътя на спасението (поклон).

Спаси, Господи и помилуй тия, които ме мразят и обиждат, които ми правят зло, и не ги оставяй да погинат заради мене, грешния (поклон).

Отстъпилите от православната вяра и заслепените от гибелни ереси и секти просвети със светлината на Твоето познание, и ги присъедини към Твоята света, съборна и апостолска Църква (поклон).

Чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование по всички земни краища и на ония, които са далеч по моретата, и милостив, милостив бъди, Владико, към нас, грешните, и ни помилуй. Защото си милостив и човеколюбив Бог, и затова на Тебе слава възнасяме, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

За починалите

 

Помени, Господи, всички отишли си от този живот правоверни царе и царици, благоверни князе и княгини, светейши патриарси, преосвещени митрополити, архиепископи и епископи православни, всички, които са Ти служили в иерейски и монашески чин и църковнослужителите и ги упокой със светиите Си в Твоите вечни селения (поклон).

 Помени, Господи, душите на Твоите починали раби: моите родители (имената) и всичките ми починали сродници по плът, и им прости всички волни и неволни прегрешения, дарувай им небесното царство, и да участват в Твоите вечни блага, и да се наслаждават на Твоя безкраен и блажен живот (поклон).

Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя и сестри, и всички православни християни, където и да са погребани. Засели ги при Твоите светии там, където сияе светлината на Твоето лице, а нас помилуй, като благ и човеколюбец. Амин (поклон).

 Дай, Господи, прошка на греховете и помени всички починали наши отци, братя и сестри, отишли си преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет (три пъти).

 

Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, Присноблажена, и Пренепорочна, и Майка на нашия Бог. По-почитана от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

 

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.  

Господи, помилуй (3).

 Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята Пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй нас. Амин.

 

Сутрин се молим, за да посветим на Бога първите движения на устата и сърцето си, и да не започваме нищо без Божия помощ и благословение. Утринната молитва, като добро семе, е основа на добрите мисли и чувства на християнина през деня. Духовният опит е доказал, че след утринната молитва обикновено в нас настъпва благодатна лекота, бодрост и способност за най-важни, добри и полезни дела, душевно успокоение, присъствие на духа и съсредоточеност в себе си, особена радост и уверена надежда за сполука и успехи в делата ни. Затова, че Бог по Своите милости и щедрости ще ни помогне. Когато някой иска да извърши нещо добро и особено важно, нека да стане сутринта бодро и да се помоли от все сърце на Господа Бога. Човек не може да прочете, да помисли и да каже, не може да напише, да посъветва, да реши и да разпореди за каквото и да било тъй, както това може да направи след утринната си молитва, когато в душата се отразява светлината от молитвените думи и, когато светската суета още не е изместила мира и спокойствието от сърцето. Проверете това в личния си опит и ще намерите доказателство за горните думи.